top of page

Polityka Prywatności Marchewkowe Pole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych

Administratorami Państwa danych osobowych jest Marchewkowe Pole BG sp z.o.o  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolorowej 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować poprzez e-mail: catering@marchewkowepole.com lub telefonicznie: 570 640 515

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są w celach:

 • Realizacji zamówień online.

 • Odpowiedzi na zapytania ofertowe.

 • Komunikacji marketingowej, o ile Klient wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Niezbędność do wykonania umowy (realizacja zamówień).

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (marketing).

 • Prawny obowiązek ciążący na administratorze (dane księgowe).

Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin itp.

 

3. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, np. dostawcom systemów IT, firmom kurierskim, pod warunkiem, że będą oni przetwarzać te dane wyłącznie na nasze zlecenie.

4. Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od nawiązania współpracy przez okres 5 lat po jej rozwiązaniu lub do momentu wycofania zgody.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych.

 • Sprostowania danych.

 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), z  wyjątkiem następujących sytuacji:

  • otwarte zamówienie/umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub tylko częściowo.

  • nieuregulowany dług wobec Marchewkowe Pole, niezależnie od metody płatności.

  • Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)

 • Ograniczenia przetwarzania.

 • Przenoszenia danych.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7. Skarga do organu nadzorczego

Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w sposób, który miałby dla osoby, której dane dotyczą, jakiekolwiek prawne skutki lub w znaczący sposób na nią wpływać.

9. Jak chronimy Państwa dane

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych i stosowania odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Miejsce przechowywania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) i ochrony prywatności naszych klientów oraz pracowników,Marchewkowe Pole stosuje następujące zasady dotyczące miejsca przechowywania danych osobowych:

Bezpieczne środowisko przechowywania

 • Serwery zabezpieczone: Wszystkie dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i techniczne, takie jak szyfrowanie danych, zapory ogniowe oraz systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom.

 • Usługi chmurowe: W przypadku korzystania z usług przechowywania danych w chmurze, wybieramy tylko te dostawców, którzy gwarantują zgodność z RODO i oferują najwyższy standard bezpieczeństwa danych.

 • Urządzenia lokalne: Dane przechowywane na lokalnych urządzeniach firmowych są chronione przez szyfrowanie dysków oraz ograniczenia dostępu hasłem, aby zapewnić, że tylko upoważnione osoby mogą uzyskać do nich dostęp.

Ograniczenie dostępu

Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do osób, które wymagają dostępu do wykonania swoich zadań zawodowych. Stosujemy zasadę najmniejszych uprawnień i regularnie przeglądamy listy dostępu, aby upewnić się, że dostęp jest nadal uzasadniony.

Lokalizacja przechowywania danych

 • Dane osobowe są przechowywane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), aby zapewnić maksymalną ochronę.

10. Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do spełnienia wymagań prawnych. Regularnie przeprowadzamy przeglądy i usuwamy lub anonimizujemy dane, które nie są już potrzebne.

Procedury backupu i odzyskiwania danych

Zapewniamy regularne tworzenie kopii zapasowych danych, aby w przypadku awarii technicznych lub ataków cybernetycznych móc szybko przywrócić dostęp do danych. Procedury odzyskiwania danych są regularnie testowane, aby zapewnić ich skuteczność.

11. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez aktualizację treści na naszej stronie internetowej.

bottom of page